sliderwww

+

Box oznacza biznes.

Zaprojektowany specjalnie
dla profesjonalistów.
Większe pole robocze.
Szybsza prędkość druku.

up box

up plus title

Najlepsza drukarka 2014 r.

Bestseller
wśród drukarek 3D
według profesjonalistów,
producentów i konsumentów.

up plus 2

upmini2white

Kompaktowa, przenośna, użyteczna.

Idealna drukraka 3D
dla nowicjuszy i profesjonalistów.
Gotowa do użycia zaraz po rozpakowaniu.
Wysoka niezawodność.

ikonapion

Regulamin sprzedaży internetowej

Solveere sp. z o.o.

§ 1 Definicja Sprzedawcy

 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem stron http://www.up3d.pl i http://www.upprinters3d.com i jest prowadzona przez firmę:

Solveere sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 8

41-208 Sosnowiec

NIP: 6372190980

REGON: 122554942

Telefon: (32) 701 71 17

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000418062

Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Firma prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. W witrynie podawane są ceny netto oraz brutto.
 5. Sprzedawane towary są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dostępny w witrynie internetowej.
 2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość zwrotna z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości. Ewentualne połączenie telefoniczne odbywa się w całości na koszt sprzedającego.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego przyszło zamówienie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta drogą mailową.
 6. W przypadku wyboru faktury pro-forma i płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym sprzedającego.
 7. W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu odnotowania potwierdzonego przez Klienta zamówienia w Sklepie.

§ 4 Płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. Przelew - przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. Pobranie – płatność gotówką przy odbiorze towaru.
 2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w terminie 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru. Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedającym i zapytać o dostępność towaru.
 3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w wiadomości e-mail lub dostarczane są do Klienta przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę VAT. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta zapisanej w formularzu podczas składania zamówienia, Sklep może wysłać obraz faktury VAT przy pomocy poczty elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres e-mail. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w formacie PDF. Oprogramowanie takie można pobrać ze strony http://www.adobe.com
 5. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Solveere sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 8

41-208 Sosnowiec

 1. Sprzedający ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 2. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:
  1. gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.
  4. gdy przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§ 9 Własność intelektualna

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.