Dzień: 9 marca 2021

ETF

Jak kupić ETF?

ETF to fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie. Celem ich działania jest odwzorowanie indeksów, na których bazują. Niskie koszty obsługi oraz dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych sprawiają, że coraz więcej osób rozważa korzystanie z tego instrumentu. Pytanie jednak: jak kupić ETF? Oto, co […]