Co to jest ETF?

Co to jest ETF?

Zastanawiasz się nad poszerzeniem portfeli inwestycji i szukasz prostego instrumentu finansowego, który pozwoli zacząć zarabiać? Jedną z opcji, która w ostatnim czasie zyskuje popularność, jest ETF. Dowiedz się, czym dokładnie jest to narzędzie i oceń, czy warto w nie inwestować.

 

ETF, czyli co?

ETF to skrót od angielskiego określenia Exchange Traded Fund. Polskie określenie, które pojawia się najczęściej, to fundusze indeksowe ETF. Mówiąc najprościej, ETF to otwarte fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, w których wartość jednostki jest uzależniona od wybranego indeksu giełdowego. Celem takiego funduszu jest niemal idealne odwzorowanie zachowania indeksu, który jest jego fundamentem.

W praktyce oznacza to, że wartość jednostek ETS rośnie lub maleje w zależności od aktualnej, bieżącej wartości jednego z indeksów – np. WIG20, DAX czy S&P.

 

Jakie są najważniejsze cechy ETF?

Choć słowo „fundusz” może się kojarzyć ze standardowymi Otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi, ETF działa na zupełnie innych zasadach. Oto najważniejsze wyróżniki tego instrumentu.

  • Notowane na giełdzie

Oznacza to, że tytuły uczestnictwa w funduszu są traktowane jak papiery wartościowe i można nimi handlować na giełdzie.

  • Bieżąca aktualizacja wyników ETF-ów

Ponieważ fundusze ETF są odzwierciedleniem konkretnych indeksów giełdowych, ich wartość jest aktualizowana na bieżąco w trakcie trwania sesji giełdowej i stale aktualna. To duża różnica w porównaniu z FIO, gdzie aktualizacja wartości następuje co najwyżej raz dziennie, a zmiany wartości są widoczne na koncie inwestycyjnym po kilku dni.

  • Pasywny styl zarządzania

Z uwagi na charakter ETFów, do ich zarządzania nie jest potrzebna rozbudowana strategia finansowa, oparta o pogłębioną analizę danych. Dlatego w tym przypadku mowa o pasywnym, a nie aktywnym zarządzaniu. Przekłada się to na znacznie niższy koszt obsługi, wynoszący zazwyczaj ułamek procenta w skali rocznej.

  • Efektywność podatkowa

Oznacza to, że jeżeli zainwestowałeś w ETF, ale poniosłeś stratę na innych instrumentach, zostanie ona odliczona od zysku zrealizowanego na tym funduszu. Istnieje możliwość jej rozliczenia na przestrzeni kolejnych lat.

 

Jakie jest ryzyko związane z inwestycją w ETF?

Inwestycja w ETF, jak w każdy inny instrument inwestycyjny, wiąże się z ryzykiem, ponieważ straty i zyski są powiązane z sytuacją na rynku. Jest ona zmienna. Dlatego duże znaczenie mają np. moment zakupu jednostek i ich wykupu, a także okres, przez jaki będzie prowadzona inwestycja. Eksperci podkreślają jednak, że ryzyko przy inwestycji w ETF może być mniejsze niż to ponoszone przy zakupie akcji pojedynczych spółek. Wysokość zysków i strat jest warunkowana nie wynikami jednej firmy, a całego indeksu.

Należy też pamiętać o ryzyku walutowym – kiedy inwestuje się w ETFy bazujące na zagranicznych indeksach giełdowych, ostateczna wysokość zysków i strat jest też uzależniona od zmian na rynku walut.

Ponadto istnieje ryzyko, że dany fundusz ETF zostanie usunięty z giełdy. Jeżeli jednak by do tego doszło, inwestor nie traci kapitału, a odzyskuje wartość przysługujących mu aktywów netto.

Jak więc widać, ETF może być ciekawym narzędziem inwestowania, któremu warto się przyjrzeć bliżej.

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *