Faktoring online. Na czym polega ta usługa i kto może z niej skorzystać?

Faktoring online. Na czym polega ta usługa i kto może z niej skorzystać?

Płynność finansowa to dla wielu przedsiębiorców przysłowiowe być albo nie być. Często zdarza się, że obsługiwana jest stała grupa klientów i otrzymują oni faktury z długim terminem płatności. Powoduje to zamrożenie środków. Nawet jeśli kontrahent nie ma opóźnień z opłaceniem należności to i tak pieniądze są zamrożone. Taka sytuacja dla wielu firm jest nie tylko utrudnieniem w prowadzeniu działalności, ale i zagrożeniem dla funkcjonowania biznesu. Konieczność wypłacania pensji pracownikom, regulowania podatków oraz zakupu niezbędnych materiałów powoduje, że terminy płatności faktur upływające za wiele dni są problemem.

Na czym polega finansowanie faktur?

Faktoring online jest usługą skierowaną do przedsiębiorców wystawiających swoim klientom dokumenty z odroczonym terminem płatności. Wystarczy wprowadzić do systemu listę obsługiwanych cyklicznie firm oraz dodać informację o wystawianych dla nich fakturach. Samo wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane. Do uzupełnienia jest zaledwie kilka pól. Złożona dyspozycja jest rozpatrywana bardzo szybko. Czasami już po kilku minutach przedsiębiorca otrzymuje informację zwrotną.

Usługi faktoringowe są odpowiedzią na potrzeby tych osób prowadzących działalność, dla których kluczowy jest stały dostęp do gotówki. Nie trzeba wtedy czekać, aż upłynie termin płatności. Pieniądze będą dostępne od razu i będzie można rozdysponować je według potrzeby. Znikną też problemy związane z ryzykiem niewypłacalności kontrahenta.

Co zrobić, gdy wystawia się faktury z długim terminem płatności?

Usługa faktoringu jest bardzo prosta. Środki można otrzymać bez zbędnych formalności. Na stronie takiej, jak https://pragmago.pl/faktoring-online/ wystarczy wprowadzić swoje dane korzystając z udostępnionego tam formularza. Plusem jest to, że nie ma graniczeń branżowych dotyczących tego, kto może skorzystać z takiego finansowania. Elastyczne są też limity przyznawanych środków. Można liczyć na wypłatę od 50 tys. do 1 mln złotych. Jeśli potrzebujesz wyższego limitu finansowania, to także jest możliwość, aby się o niego ubiegać. Najlepiej jest zrobić to kontaktując się przedstawicielem faktora, który z pewnością będzie w tej sprawie w stanie pomóc.

Usługę faktoringu online można aktywność w dowolnym momencie. Nie ma bowiem znaczenia, jak długo prowadzona jest działalność. Nie sprawdza się również zdolności kredytowej. Takie usługi nie ograniczają się do samego finansowania faktur. Pomagają też zachować płynność finansową i mogą pośredniczyć w odzyskaniu należności.

Czy wystawiając faktury z odroczonym terminem płatności można korzystać z faktoringu?

Koszt usługi faktoringu wyliczany jest na podstawie kwoty finansowania, o którą ubiega się wnioskodawca. Formalności również nie są skomplikowane. Wystarczy, że podasz NIP firmy oraz swoje dane kontaktowe. Co ważne finansowanie można otrzymać zarówno w złotówkach, jak również w innych walutach. Tę informację trzeba jedynie zaznaczyć w składanym wniosku.

Ważnym elementem całego procesu jest cesja wierzytelności. Oznacza to, że odbiorca dostanie informację o planowanej cesji. Będzie musiał wyrazić na nią zgodę poprzez podpisanie odpowiedniego wniosku. Termin płatności faktury ustalony początkowo pozostanie niezmienny. Nie będzie to wiązało się również z żadnymi dodatkowymi opłatami dla klienta. Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić to zgłoszenie do finansowania faktor, w których nie upłynął jeszcze termin płatności. Jeśli tak się nie stało, to bez problemu można wystąpić o faktoring.

Materiał zewnętrzny

Related Posts