Jakie są różnice pomiędzy ETF a funduszami inwestycyjnymi?

Jakie są różnice pomiędzy ETF a funduszami inwestycyjnymi?

Zastanawiasz się, w co zainwestować: w standardowe fundusze inwestycyjne czy w ETF? To rozwiązania, które wiele dzieli. Dlatego warto poznać kluczowe różnice między ETF a FIO/FIZ oraz wady i zalety obu instrumentów. Dowiedz się więcej i sprawdź, które narzędzie będzie lepiej pasowało do Twoich oczekiwań.

ETF a fundusze inwestycyjne – co je łączy?

Na początek ważne wyjaśnienie: ETF jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, ale działa na zupełnie innych zasadach niż Otwarte i Zamknięte Fundusze Inwestycyjne. Są jednak pewne elementy, które łączą oba te rozwiązania.

Zarówno ETF, jak i fundusze inwestycyjne:

  • prowadzą działalność w oparciu o krajowe i międzynarodowe regulacje prawne,
  • oferują jednostki uczestnictwa, które są emitowane przez TFI,
  • pobierają opłatę roczną za obsługę funduszu, a dokładniej – za zarządzanie nim,
  • są powoływane na czas nieokreślony, jednak w przypadku każdego z nich jest możliwe rozwiązanie w konkretnych sytuacjach.

Właśnie z uwagi na te podobieństwa wiele osób sądzi, że ETF i FIO można włączyć do tej samej kategorii. Jednak wystarczy przyjrzeć się bliżej mechanizmom ich działania, aby dostrzec różnice, które mają duże znaczenie dla inwestora.

 

Fundusze inwestycyjne a ETF: jakie są różnice?

Różnic między omawianymi instrumentami finansowymi jest znacznie więcej niż podobieństw. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

  • Forma prowadzonej działalności

ETF to fundusz, który jest notowany na giełdzie. Oznacza to, że jednostki udziału w nim są traktowane jak papiery wartościowe. Standardowe fundusze same w sobie nie są obecne na giełdzie. Inwestują w określone instrumenty w imieniu uczestników, a wśród nich znajdują się również akcje.

  • Sposób zarządzania

ETFy są zarządzane pasywnie. Ich zadaniem jest odzwierciedlenie wartości konkretnego indeksu giełdowego, z którym są sprzęgnięte. A to oznacza, że nie ma potrzeby prowadzenia pogłębionej analizy czy tworzenia rozbudowanej strategii inwestycyjnej. Działania są podejmowane w dużej mierze w zautomatyzowany sposób. Otwarte i Zamknięte Fundusze inwestycyjne są zarządzane aktywnie, co oznacza konieczność nieustannego monitorowania danych i wytyczania kierunków strategicznych.

  • Sposób nabycia jednostek i obrotu nimi

W przypadku ETF-ów jednostki nabywa się bezpośrednio na giełdzie, a inwestor ma możliwość wielokrotnego nabywania i pozbywania się aktywów nawet w czasie jednej sesji. W FIO zakup odbywa się przez dystrybutora i nie jest możliwe dokonanie zmian w trakcie jednej sesji.

  • Aktualizacja wyników funduszu

Wyniki ETF, a co za tym idzie – wartość jednostek – są aktualizowane na bieżąco w czasie trwania sesji. W FIO/FIZ cena nabycia jest aktualizowana raz dziennie, po zakończeniu sesji, a księgowanie inwestycji trwa zazwyczaj kilka dni.

  • Efektywność podatkowa

W przypadku ETF inwestor ma możliwość rozliczenia zysków i strat z innych posiadanych instrumentów wspólnie z zyskami z funduszu. Przy FIO/FIZ nie ma takiej możliwości.

 

Co jest bardziej opłacalne?

Opisane powyżej różnice w sposobie działania ETF oraz FIO/FIZ przekładają się na określone konsekwencje dla użytkowników. Trzeba pamiętać, że ETFy, z uwagi na pasywne zarządzanie, wiążą się zazwyczaj z niższymi kosztami obsługi. Gdy zaś chodzi o opłacalność, wszystko jest uzależnione od strategii danego inwestora – m.in. czas inwestycji czy skala ryzyka, na jakie może on sobie pozwolić. Dlatego decyzję warto podejmować indywidualnie – samodzielnie lub po konsultacji z wyspecjalizowanym doradcą.

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *