Jak wybrać ETF odpowiedni dla siebie?

Jak wybrać ETF odpowiedni dla siebie?

ETF to coraz popularniejszy instrument inwestycyjny. Sięga po niego coraz większa grupa osób – i to zarówno doświadczonych na rynku giełdowym, jak i początkujących. Jedno z kluczowych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć na początku, jest to, jaki wybrać ETF. Dowiedz się więcej na ten temat.

 

Co to jest ETF?

ETF to – w największym skrócie – fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. Obrót jego jednostkami wygląda podobnie jak w przypadku, gdy kupuje się akcje – zasady są bardzo zbliżone. Tego typu fundusze są zarządzane pasywnie – celem podejmowanych działań jest odzwierciedlenie zachowania indeksu, w oparciu o który jest oparty ETF. To oznacza, że nie ma potrzeby prowadzenia skomplikowanych analiz i opracowywania zaawansowanych strategii. Taki styl zarządzania przekłada się też na niższe koszty obsługi ETFów, a co za tym idzie – niższe opłaty pobierane od uczestników niż w przypadku standardowych funduszy inwestycyjnych.

Opisane powyżej cechy charakterystyczne ETF powodują, że z roku na rok zyskują one na popularności. Jednak problemem, zwłaszcza dla świeżo upieczonego inwestora, jest to, że musi on zadecydować o tym, jednostki którego funduszu trafią do jego portfela.

 

Jak wybrać ETF?

Ogólna zasada działania, na której opierają się ETF-y, jest zawsze taka sama. Jednak narzędzi, które na niej bazują, jest na rynku całkiem sporo i różnią się one między sobą pod względem kilku kluczowych cech. Oto, co należy wiedzieć.

Podstawowa pytanie brzmi: inwestować ETF na giełdzie polskiej czy za granicą? Pierwszym ETF-em dostępnym dla inwestorów w Polsce był ten oparty o WIG20, a więc indeks największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na GPW dostępnych jest obecnie łącznie 7 ETFów – poza tym opartym na WIG 20 są to te indeksowane do S&P i DAX.

Można skorzystać również z funduszy nienotowanych na polskiej giełdzie, a np. na tych europejskich – wiele zależy od posiadanej rezydentury podatkowej oraz od tego, z usług jakiego brokera czy maklera korzystasz.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w ETF-y notowane na zagranicznych rynków jest też uzależniona od zmian w kursach walut. Z drugiej strony poza Polską zyskujesz dostęp do znacznie szerszego portfela inwestycji, przez co możesz bardziej precyzyjnie dobrać instrument odpowiedni dla siebie.

Co dalej? Podejmując decyzję, warto zwrócić uwagę na:

  • historyczne wyniki danego ETF-a oraz uśrednione stopy zwrotu,
  • portfel spółek, na bazie których opiera się odzwierciedlany indeks,
  • sposób podejścia do dywidend – czy są one w ogóle brane pod uwagę oraz czy są wypłacane (wiąże się to z dodatkowym podatkiem), czy akumulowane na poczet reinwestycji,
  • roczne opłaty związane z obsługą funduszu,
  • kraj siedziby funduszu – to ma znaczenie w kontekście Twojej rezydentury podatkowej. Przykładowo, obecnie Polacy właściwie nie mają możliwości bezpośredniego inwestowania w amerykańskie ETF-y, ponieważ kluczowa dokumentacja tych funduszy nie ma tłumaczenia na j. polski.

Pomocne przy wyszukiwaniu odpowiedniego ETF-a są różnego rodzaju skanery i fundusze. Można się również zgłosić po pomoc do doradcy finansowego, który wesprze przy tworzeniu portfela dostosowanego do Twoich celów i oczekiwań wobec inwestycji.

 

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *